เทคนิคการรักษาคุณภาพอาหารไก่ สำหรับการเลี้ยงไก่ชนเพื่อการซื้อขาย

รีบเลยตอนนี้ ลูกไก่ชนสายพันธุ์ดี มีมาแนะนำ ห้ามพลาด

  • การผสมอาหารให้ไก่ชนนั้น ไม่ควรทำการผสมไว้มากเกินไป ประเภทเผื่อนี่ห้ามครับ เพราะอาหารไก่ชนนั้นเมื่อทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่ง (ไก่กินไม่หมด) มักจะเสื่อมคุณภาพหรือบูดเน่าได้ อาหารที่เหมาะสำหรับการผสมคือ อาหารที่พอกินในระยะ 3-5 วันเท่านั้น ไม่ควรเกินนี้ หมดค่อยเติมใหม่ จึงจะสามารถควบคุมคุณภาพของอาหารไก่ชนไว้ได้ (ถ้าไก่กินอาหารที่เสื่อมคุณภาพ ร่างกายจะไม่ค่อยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เหมาะกับการขายในตลาดซื้อขายไก่ชนครับ)
  • อาหารไก่ชน ที่ทำการผสมแล้ว ไม่ควรเก็บในที่มีแสงแดดส่องถึงมากเกินไป และไม่ควรปล่อยให้เกิดความอับชื้นมากเกินไปด้วย เพราะมักจะทำให้อาหารเสื่อมคุณภาพ และบูดเน่าได้ง่าย ดังนั้นควรดูบริเวณที่เก็บอาหาร หรือตั้งอาหารไว้ด้วย ว่าไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว

  • อาหารที่ซื้อสำเร็จ หรือซื้อวัตถุดิบจากร้านค้า ควรทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่า อาหารเหล่านั้นมีความสดหรือเก่าใหม่มากน้อยแค่ไหน เพราะบางทีอาจโดนขายอหารที่เสื่อมคุณภาพแล้ว ปนๆ มาได้เช่นกัน การเลือกซื้ออาหารจากร้านค้า จึงควรเลือกร้านที่คุณใช้บริการเป็นประจำดีกว่า เพื่อแน่ใจว่าอาหารที่ได้จะมีคุณภาพสำหรับไก่ชน

*** อาหารที่ให้ไก่ชนนั้น ควรเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน แต่ควรศึกษาปริมาณการให้อาหารด้วย ว่า           ควรให้มากน้อยแค่ไหน เพราะไก่บางสายพันธุ์ก็ไม่ควรให้อาหารเยอะเกินไป อาจทำให้อ้วนได้ง่าย ส่งผลต่อ               ฝีเท้าและราคาในตลาด ซื้อขายไก่ชน ได้อย่างมาก**