แนวทางการเลี้ยงไก่ชนเพื่อขาย มีกี่แนวทาง มีอะไรบ้าง ต้องดู

ไก่ชนที่มาแรงอนาคตไกล คุณภาพคับแก้ว ห้ามพลาด

  • การเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ หรือการเลี้ยงแบบไม่มีการควบคุมไก่ชน เป็นแนวทางในการเลี้ยงแบบดั้งเดิมครับ โดยมากมักพบเห็นในชนบท ต่างจังหวัด ที่มีเนื้อที่กว้างขวาง และสภาพแวดล้อมดีพอสำหรับการเลี้ยงแบบนี้ ข้อดีคือมักได้ไก่ที่เก่งตามธรรมชาติ เหมาะสำหรับการขายในตลาดซื้อขายไก่ชน แต่ข้อเสียคือมักคุมคุณภาพไม่ได้ นอกจากนั้นยังต้องระวังเรื่องของศัตรูอย่างพวกสัตว์ใหญ่ (หมา – แมว) และโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับไก่ชนได้
  • การเลี้ยงแบบกึ่งปล่อยอิสระ เป็นการเลี้ยงในรูปแบบผสมผสาน ที่จะมีการปล่อยไก่อย่างอิสระ แค่ 50% เท่านั้น การเลี้ยงประเภทนี้ มักเป็นการเลี้ยงที่ทำได้โดยมีลานกว้าง ไว้เลี้ยง แต่จะมีสุ่มหรือกรงครอบไก่อีกทีหนึ่ง พอที่จะสามารถออกกำลังกายได้ (ไก่ชนบางสายพันธุ์จำเป็นต้องมีการออกกำลังกายแทบจะตลอดเวลา) ข้อดีคือสามารถที่จะคุมคุณภาพได้ดีกว่าแบบแรก แต่ข้อเสียคือ จำต้องมีการคำนวณปริมาณอาหารที่จะต้องให้ไก่ชนอย่างพอเหมาะ ห้ามขาดหรือเกิน นอกจากนั้นแล้ว ยังต้องมีการลงทุนในอุปกรณ์การเลี้ยงที่มากกว่าแบบแรกด้วย

  • การเลี้ยงแบบขึ้นคอน หรือการเลี้ยงไม่มีลาน เหมาะสำหรับพื้นที่ที่คับแคบแต่อยากจะมีการเลี้ยงไก่ชน เป็นการเลี้ยงในโรงเรือนประเภทหนึ่งที่สามารถคุมไก่ชนได้แบบเบ็ดเสร็จ ข้อดีคือสามารถดูแลไก่ได้อย่างทั่วถึง แต่ข้อเสียคือจะต้องดูแลเรื่องความแข็งแรงของไก่เป็นพิเศษ เพราะไก่ไม่มีพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย อาจทำให้ไม่แข็งแรง เอาไปขายในตลาด ซื้อขายไก่ชน แล้ว มักได้ราคาไม่ดีเท่าที่ควร