โรคระบาดร้ายแรงไก่ป่าก๋อย มีอะไรบ้าง และป้องกันอย่างไร

คัดสรรมาอย่างดีกับไก่ป่าก๋อย การันตีสายพันธุ์ พลาดไม่ได้

  • โรคนิวคาสเซิล เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง คือ Paramyxovirus สามารถติดในไก่ทุกประเภท รวมถึง ไก่ป่าก๋อย ด้วย โดยเมื่อไก่ติดเชื้อนี้แล้วจะทำให้เกิดอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ และระบบประสาท ไก่จะมีอาการหายใจลำบาก น้ำมูกไหล หัวสั่น กระตุก หนักเข้าขาและปีกจะมีอาการอัมพาต เดินเป็นวงกลม คอบิด ไก่มักตายในเวลาประมาณ 3-4 วันเท่านั้น โรคนี้ยังไม่มีทางรักษาแต่สามารถป้องกันด้วยการให้วัคซีนได้
  • อหิวาต์ไก่ เป็นอีกโรคระบาดร้ายแรง ที่สามารถเกิดกับไก่ได้ทุกประเภท รวมถึง ไก่ป่าก๋อย ด้วยอาการคือไก่มักหงอย มีอาการซึมหนัก เบื่ออาหาร ถ่ายเหลวแบบท้องร่วง อุจจาระจะออกสีเหลืองสังเกตได้ง่าย เหนียงคล้ำ ถ้าอาการหนักอาจตายได้ วิธีการป้องกันคือการให้วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์ และกำจัดหนูในบริเวณที่เลี้ยงไก่ เพราะเป็นพาหะนำโรค

  • ฝีดาษไก่ เป็นโรคระบาดที่มักเกิดกับลูกไก่ชนและไก่รุ่น มีลักษณะอาการเกิดจุดพองๆ เต็มบริเวณหน้าไก่ ถ้าจุดพองดังกล่าวแตกออก ไก่จะเริ่มมีอาการหงอย ซึม กินอาหารน้อยลง หรือไม่กินอาหารเลย ที่สุดไก่ก็จะตายลง วิธีการป้องกัน คือการให้วัคซีนป้องกันโรคฝีดาษ
  • โรคหลอดลมอักเสบแบบติดต่อ เป็น โรคที่เกิดขึ้นกับทางเดินอาหารของไก่ทุกประเภท รวมถึงไก่ป่าก๋อยด้วย มักเกิดกับลูกไก่ ทำให้มีอัตราการตายสูงมาก จัดเป็นโรคร้ายแรงที่ต้องระวังเป็นอันดับต้นๆ อาการคือ ไก่จะหายใจลำบาก มีเสียงครืดคราดในเวลาหายใจ หรือหายใจแล้วต้องโก่งคอ น้ำมูกไหล มีอาการตาแฉะ เบื่ออาหาร หงอย ซึม และตายในที่สุด วิธีการป้องกันคือ การให้วัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบกันไว้ก่อน